Badaue ​(​EB - baque de Marcação​)


Badaue Ilê Aiye, Malê
Debalê Oju Oba, Ojuladê
Badaue Ilê Aiye, Malê
Debalê Oju Oba, Ojuladê
Catende Babaoba, Omirereô
Ojulade, Catende Babaoba
Catende Babaoba, Omirereô
Ojulade, Catende Babaoba
Omirereô....